هاست وردپرس

wp1000

1 گیگ حجم
هارد پرسرعت
ترافیک ماهانه نامحدود
کنترل پنل cPanel
گواهی SSL رایگان
ثبت دامنه IR رایگان ​ (سالانه)
تهیه بکاپ روزانه
محل دیتاسنتر ایران
سالانه 250000 تومان (300000 تومان)


wp2000

2 گیگ حجم
هارد پرسرعت
ترافیک ماهانه نامحدود
کنترل پنل cPanel
گواهی SSL رایگان
ثبت دامنه IR رایگان ​ (سالانه)
تهیه بکاپ روزانه
محل دیتاسنتر ایران
سالانه 350000 تومان (420000 تومان)


wp3000

3 گیگ حجم
هارد پرسرعت
ترافیک ماهانه نامحدود
کنترل پنل cPanel
گواهی SSL رایگان
ثبت دامنه IR رایگان ​ (سالانه)
تهیه بکاپ روزانه
محل دیتاسنتر ایران
سالانه 450000 تومان (540000 تومان)


wp5000

5 گیگ حجم
هارد پرسرعت
ترافیک ماهانه نامحدود
کنترل پنل cPanel
گواهی SSL رایگان
ثبت دامنه IR رایگان ​ (سالانه)
تهیه بکاپ روزانه
محل دیتاسنتر ایران
سالانه 800000 تومان (960000 تومان)


wp10000

10 گیگ حجم
هارد پرسرعت
ترافیک ماهانه نامحدود
کنترل پنل cPanel
گواهی SSL رایگان
ثبت دامنه IR رایگان ​ (سالانه)
تهیه بکاپ روزانه
محل دیتاسنتر ایران
سالانه 1330000 تومان (1560000 تومان)